Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

Успешна първа година на Националната програма за преодоляване на насилието

AVON България и Сдружение за споделено учене ЕЛА отбелязват успешна първа година на Националната програма за преодоляване на насилието.

AVON & Сдружение за споделено учене ЕЛА

 

AVON България и Сдружение за споделено учене ЕЛА отбелязват успешна първа година на Националната програма за преодоляване на насилието с над 200 ученици, обхванати в пряка работа по темата в тяхното училище, проведено изследване с над 860 десетокласници в тези училища и повече от час национален ефир за обсъждане на темата в национални медии.

 

В началото на 2019 двете организации обединиха усилия в партньорска програма, чиято цел е да реализира дейности по превенция на насилието сред младежи и ученици в гимназиална възраст. Под формата на обучение десетокласници получават информация и дискутират върху насилието във всичките му форми и проявления. Имат възможност да се замислят за стереотипите, върху които изграждаме взаимоотношенията си. Мотивират се да използват собствените си ресурси за положителна промяна, като организират в училище собствена кампания по темата.

 

Разработената програма е базирана на резултатите от проведено през февруари 2019 г. национално изследване сред ученици в X клас с основен акцент насилието във взаимоотношенията, в семейна среда и в училище.

 

Резултатите от изследването сочат, че повечето десетокласници поставят училището почти наравно с улицата като място, където се случва насилие. Има и ясна тенденция на обвинение към пострадалия, че е предизвикал с нещо акта на насилие. Те имат много слабо или никакво познание на служби и услуги за подкрепа, към които да се обърнат в случай на насилие, както и са свидетели на забележително висок процент психическо насилие.

 

От друга страна повечето биха споделили и реагирали, ако наблюдават или станат потърпевши в ситуация на насилие. Възприемат формите на насилие в човешките взаимоотношения като негативно явление. Забележително е доверието им към професионалисти от училище – педагогически съветник, психолог, класен ръководител, като хора, които биха потърсили за подкрепа. Значителна е и степента на доверие по същата тема спрямо техни връстници, което показва, че има смисъл да се работи за развиване на умения за подкрепа от връстници към връстници. Участвалите в проучването виждат смисъл и отчитат нужда да се говори и работи по темата в училище.

 

Разработената програма бе пилотирана с учениците от 9. и 10. клас от столичните 137 СУ и 97 СУ в края на учебната 2018/2019 година.

 

На 25 и 26 юни 2019 г. повече от 20 ученици от две столични училища-партньори на Сдружението, посветиха времето си на една изключително важна за младите хора тема – разпознаване и реакция на неприемливо поведение и насилие, възникнало във взаимоотношенията в училище, включително насочено към момичета и жени.

 

По време на уъркшопа те усвоиха умения за работа по темата с техни връстници, както и планираха организирането и провеждането на тематични събития, които ще предложат на своите връстници в училище през новата учебна година. Дискусиите бяха динамични, а младите хора бяха изключително активни в споделянето на мнение и поставянето на въпроси.

 

Видео с техните отзиви можете да видите тук.

 

До 22 ноември училища от гр. София, София област и гр. Перник, които развиват целенасочено положителните взаимоотношения сред учениците, имаха възможност да кандидатстват за участие във втория етап на програмата. Кандидатурите бяха разгледани от представители на Сдружение ЕЛА и AVON България.

 

След проведен конкурс 10 училища от гр. София, София област и гр. Перник бяха избрани да се включат във втория етап на Националната програма на Сдружение за споделено учене ЕЛА и AVON България за преодоляване на насилието: 5 СУ „Петко Рачов Славейков”, гр. Перник, СУ „Доктор Петър Берон“, гр. Костинброд и столичните  Национална финансово-стопанска гимназия, Френска езикова гимназия „Алфонс дьо Ламартин“, 51 СУ „Елисавета Багряна“, Професионална гимназия по транспорт и енергетика „Хенри Форд“, Професионална гимназия по аудио-, видео- и телекомуникация „А.С.Попов“, 28 СУ „Алеко Константинов“, 31 Средно училище за чужди езици и мениджмънт „Иван Вазов“, както и 19 СУ „Елин Пелин“.

С 8 от избраните 10 нови училища в периода ноември 2019 – февруари 2020 се проведоха занимания от екипа на Сдружение ЕЛА с един десети клас във всяко училище. На тази среща се представя програмата, както се предлага на учениците да създадат активен екип от връстници, с които да организират своя училищна кампания по темата. Поради обявеното извънредно положение в страната заниманията с останалите две училища ще бъдат проведени в началото на следващата учебна година.

 

Повече за програмата, интервюта с деца, участници в програмата, училищни психолози и експерти на Сдружението можете да чуете в записите на медийните участия в програма Хоризонт – БНР,  програма Христо Ботев – БНР и Дарик радио.

 

 

 

Сподели с твой приятел

Други статии

{{::article.Title}}
{{::article.Title}}

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]