Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

Да бъдем най-добрата компания за света

През 2020 Avon стана част от семейството на Natura &Co, присъединявайки се към група компании, които споделят обща мисия за изграждане на по-добър свят за всички, независимо от пол, раса, цвят на кожата, сексуална ориентация или възраст.

Да бъдем най-добрата компания за света

 

Ние не искаме да бъдем просто най-добрата компания за красота в света. Ние искаме да бъдем най-добрата компания за красота за света.

С гордост споделяме нашия годишен Отчет за корпоративна отговорност, който представя напредъка в стратегията ни за устойчивост с три основни стълба:

 

·         Подкрепа за жените – заставаме зад каузи, които променят живота на жените;

·         Уважение към природата – намаляваме парниковите газове, рециклираме повече, не тестваме върху животни;

·         Добро отношение към хората – въвеждаме нови политики за човешки права и осигуряваме високи етични стандарти в нашата верига за доставки.

 

Сред основните акценти са:

·     1.1 милиарда долара, дарени за каузи в подкрепа на жените;

·     99% от хартията в нашите брошури е от устойчиви източници;

·     50% от енергията, която ползваме, е от възобновяеми източници;

·     93% рециклиране в нашите бизнес дейности;

·     53% редуциране на въглеродните емисии спрямо базата от 2005;

·     Avon е първата глобална козметична компания, която спира тестването върху животни във всички части на света.

 

ПОДКРЕПА ЗА ЖЕНИТЕ


През 2019 Avon стартира stand4her - глобален план за създаване на по-добър свят за жените от жените. Stand4her помага на жените да преодолеят бариерите, които спъват тяхното развитие, давайки им свободата да печелят чрез силата на красотата и помагайки им да водят здравословен и безопасен живот. Със Stand4her ние надграждаме нашата фундаментална цел да дадем сили и подкрепа на жените, като осигуряваме повече на брой и по-значими възможности на нашите Представители, клиенти, служители, жените, които работят в нашите вериги за доставки и в общностите, където развиваме дейност.

СВОБОДАТА ДА ПЕЧЕЛИШ

Ние искаме да провокираме промяна, да премахнем бариери и да създадем нови възможности за жените, които работят с нас, както и за онези, които купуват нашите продукти. Повече от 130 години наша основна цел е да осигурим гъвкава достъпна възможност за финансова печалба и независимост. Ние помагаме на жените с минимална лична инвестиция да изградят бизнес, продавайки иновативни висококачествени продукти по свой собствен начин и по свои собствени правила. Ние вярваме, че техният успех е неразривно свързан с успеха на Avon.

Създадохме Avon Academy – глобална тренинг платформа за нашите Представители като част от трансформацията ни в дигитален козметичен бранд. Академията вече функционира в 27 пазара, а до края на юни т.г. се очаква в нови 25 пазара. До края на 2020, когато бъде имплементирана във всички наши пазари, Avon Academy ще обучава по 20 000 Представители всеки месец.

Пуснахме Avon On - мобилно приложение за нашите Представители, което осигурява бърз достъп до продукти, социално съдържание, помощ и подкрепа за лесно управление на бизнеса. Приложението стартира през май 2019 в 37 пазара, регистрирайки 523 000 Представители.

Avon Фондацията подкрепя образованието на Представителите и техните семейства чрез Глобална програма за стипендии. До момента Фондацията е дарила над 9.3 милиона долара на 3 768 души. През 2019 Фондацията се ангажира с 500 000 долара годишно в подкрепа на до 200 стипендии, разширявайки своите критерии да включват деца и внуци на Представителите.

 

СИЛАТА НА КРАСОТАТА

Ние вярваме, че силата на красотата не бива да бъде подценявана. За много жени тя е от ключово значение за изграждането на самоувереност. Като част от нашия ангажимент stand4her, ние подкрепяме себеизразяването и предизвикваме наложените стереотипи, насърчаваме свободата на изказа, демократизираме красотата и показваме голямото разнообразие от жени.

По-рано през 2019, ние издадохме нов доклад „Красотата, щастието и възходът на „идеалната аз“, където разглеждаме теми, засягащи жените, щастието и постоянно променящите се нагласи спрямо красотата. Докладът ще ни помогне при формиране на нашата концепция за 2020 и в периода след това, като акцентът е както върху важната роля на красотата в живота на жените, така и върху отговорността на компании като Avon за подобряване живота на жените. Прочети пълния доклад тук.

 

ЗДРАВОСЛОВЕН И БЕЗОПАСЕН ЖИВОТ

Мисия за борба с рака на гърдата

През последните 27 години, Avon и Avon Фондацията за жени са дарили над 939 милиона долара на различни каузи, свързани с рака на гърдата, и са финансирали прегледи за рак на гърдата за над 20 милиона жени. Целта на Мисията е всяка година да образова 100 милиона жени да разпознават рисковете и симптомите на заболяването, да знаят как и кога да предприемат мерки, къде да потърсят помощ.

  • Раздадохме 7 милиона долара в глобален мащаб през 2019 под формата на грантове, дарения, образователни кампании и други събития, насочени към повишаване на осведомеността.
  • Проведохме над 1300 събития в различни пазари по света с над 1 милион посетители.
  • Осигурихме безплатни прегледи за рак на гърдата за 263 000 жени.
  • Достигнахме до 3 милиона души чрез дигитални канали, събития, грантове, дарения и печатни материали.

През октомври 2019, за 27-ма поредна година Avon подкрепи Световния месец за борба с рака гърдата. Стотици хиляди хора по света взеха участие в нашите събития, посветени на битката със заболяването, 3.3 милиона мили бяха изминати в пешеходни походи и маратони, 2.3 милиона продукта бяха продадени в помощ на благотворителни каузи за рака на гърдата.

 

Мисия за борба с насилието над жени и момичета

Вече 16 години Avon и Avon Фондацията за жени говорят открито срещу домашното насилие. Миналата година ние подновихме нашия ангажимент, като стартирахме Мисия за борба с насилието над жени и момичета. Целта е да насърчим дискусиите относно насилието, основано на пола, да дадем информация на хората как да разпознават насилието и как безопасно да реагират, да окажем повече подкрепа чрез сътрудничество с местни и глобални организации. От 2004 насам, Avon и Avon Фондацията за жени са дарили над 80 милиона долара в световен мащаб за тези цели.    

  • Дарихме 4 милиона долара глобално за борба с насилието над жени и момичета и в подкрепа на жертвите и техните семейства чрез грантове, дарения, образователни кампании и други събития за повишаване на осведомеността.
  • проведохме Над 244 събития и активности срещу насилието над жени и момичета с над 180 000 посетители.
  • Финансирахме 17 горещи телефонни линии и 14 кризисни центъра/убежища.
  • Достигнахме до 3 милиона души чрез дигитални канали, събития, грантове, дарения и печатни материали.

Уважение към природата

Тази година Avon отбеляза значителен прогрес в редуциране на парниковите газове, консумацията на по-малко вода за нашите бизнес операции и генерирането на по-малко отпадъци. Продължихме да увеличаваме темповете на рециклиране и да закупуваме хартия от устойчиви източници и сме уверени, че ще изпълним всички цели, заложени за 2020, поставяйки си още по-амбициозни планове за 2025.

 

 

Цел за 2020

Нова цел

 

 

 

20% по-малко парникови емисии

вследстие дейността на Avon

Спрямо 2005/ надминава очакванията

 

Допълнително намаление от 5% до 2025 спрямо 2020

 

30% по-малко отпадъци на единица

Спрямо 2005/ надминава очакванията

 

 

Нулев отпадък

 

40% по-малко консумация на вода

Спрямо 2005/ доближава се до целта

 

 

Допълнително още 5% намаление до 2025 спрямо 2020

 

90% рециклиране

надминава очакванията

 

 

95% рециклиране до 2025

 

100% от хартията закупена

от сертифицирани източници

Спрямо 2011/ доближава се до целта

 

 

Добавяме и опаковката

 

Въглеродни емисии

През 2019 намалихме нашите парникови газове с 11.8% в сравнение с 2018 и с 23.2% спрямо 2005, задминавайки поставената цел от 20% намаление до 2020 година. Ако вземем предвид покупката на възобновяема енергия, нашите емисии за намалели с 52.7% спрямо 2005.

 

Отпадъци и рециклиране

Нашето ниво на рециклиране глобално в различните дейности нарасна с 0.5% в сравнение с 2018 и с 37.3% спрямо 2005. Нивото ни на рециклиране в глобален мащаб сега възлиза на 93.4% в сравнение с 68% през 2005, надхвърляйки поставената цел от 90% до 2020.

 

управление водните ресурси

През 2019 нашата консумация на вода нарасна с 3.3% на единица спрямо 2018. В сравнение с 2005, цялостната консумация на вода на единица е намаляла с 38%, доближавайки се до поставената цел от 40% до 2020.

 

Устойчиво опаковане

Ангажирани сме да намалим отпечатъка си върху околната среда, като в следващите 5 години сме заложили цели за рециклируемост и употреба на рециклирани материали в нашите опаковки. До 2025 целим 65% от всички наши опаковки да бъдат рециклируеми в Европа, а в останалите части на света нивата на рециклиране да бъдат в съответствие с инфраструктурата за рециклиране. Имаме за цел до 2025 нашите пластмасови бутилки да съдържат 30% рециклиран след потребители материал. Друга наша цел е до 2025 100% от картонените ни опаковки да са произведени от рециклирани материали или от сертифицирани устойчиви източници.

 

СПРАВЯНЕ С ОБЕЗЛЕСЯВАНЕТО

За нас е важно да осъзнаваме въздействието си върху околната среда при снабдяване с продукти и опаковки, както и при тяхното производство. Ангажирани сме да подпомагаме отговорното и устойчиво производство на палмово масло и неговите производни, както и на хартията, която ползваме в нашите брошури и опаковки.

 

Хуманно отношение към животните

Хуманно отношение към животните е фундаментален принцип в нашата философия за продуктова безопасност и етичен бизнес. През 2019 прекратихме тестването върху животни, изискуемо по закон, и станахме първата глобална компания за красота с продажби в Китай, която спира всякакво тестване върху животни на съставки и продукти във всички свои брандове. Горди сме, че работата ни беше забелязана от организацията за защита правата на животните PETA, която през 2019 ни включи в списъка си с компании „Работи за регулаторна промяна“. В последните 30 години ние се борим за развитието на неживотински методи при тестването на продукти и си партнираме с организации като Институт за Ин-витро науки и Хуманно Общество Интернешънъл, за да бъдат приети тези методи от регулаторните органи по света.

 

Добро отношение към хората

За нас е важно да спазваме високо ниво на етика и почтеност. Стремим се да осигуряваме високи стандарти на прозрачност в нашата верига за доставки, безопасност на нашите съставки, както и да се грижим за здравето и безопасността на нашите служители, Представители и доставчици.

Приятна работна среда

Ние сме се посветили да осигурим приятна работна среда за нашите близо 20 000 служители и насърчаваме култура на приобщаване, така че хората да се чувстват ценени и подкрепяни в своето развитие. През 2019 създадохме глобалнатa въвеждаща общност „Добре дошли в Avon, вашето 90-дневно въвеждащо пътешествие“, където новите служители да получат последователност и подкрепа в първите си 90 дни в компанията.

През 2019 стартирахме Inside Avon – нова образователна и комуникационна платформа за служители, където те могат да подобряват бизнес представянето си като сами избират кои знания и умения да развиват и надграждат, могат да създават свой персонализиран план за учене, да споделят и да си сътрудничат с колеги. Inside Avon осигурява достъп до външно съдържание, информация за компанията и козметичната индустрия, разнообразие от уебкастове, онлайн курсове и планове за обучение.

Avon инвестира в своите таланти и през юни 2019 основахме програмата „Бъдещи лидери“.  Селектирахме 25 служители за участие в 12-месечен план за развитие, който включва менторство от страна на старши лидер за определяне и изграждане на техните силни. От началото на програмата 25% от участниците вече са получили повишение.

 

ЕТИКА И СЪОТВЕТСТВИЕ

За нас е изключително важно да поддържаме висока култура на етика и почтеност. През 2019 опростихме нашия Кодекс на поведение и глобални политики, за да улесним разбирането от страна на служителите и да засилим тяхната ангажираност. Актуализираният Кодекс съдържа Често задавани въпроси, базирани на сценарии от ежедневната работа, за да покаже връзката между нашите основни ценности и бизнес операциите. През 2019, 99% от служтелите преминаха през онлайн обученията на теми като анти-корупция, анти-тръст, закон за конкуренцията, конфликти на интереси и поверителност на данните.

Промотирахме кампанията „Говорете“ и Горещата телефонна линия на почтеността, като през 2019 получихме 2.89% обаждания на 100 служители. Стойностите са значително над средните за пазара и показват, че служителите се чувстват комфортно да говорят по темата.

 

ОТГОВОРНИ ДОСТАВЧИЦИ

Програмата за социална отговорност на доставчиците на Avon защитава здравето, безопасността и трудовите правоотношения на хората, които работят в нашата верига за доставки от трети лица. Нашите доставчици включват търговци, агенти, фабрики и други производствени места. Очакваме всички наши доставчици да действат отговорно във всяко отношение и да правят всичко възможно, за да няма насилствени, експлоатационни или нелегални практики в тяхното работно място или по веригата за доставки. На активно наблюдение подлежат работните условия на всяка фабрика, която произвежда готови стоки за Avon или компоненти с марката Avon, за да сме уверени, че се спазват изискванията на нашия Кодекс за поведение на доставчиците.

 

Сподели с твой приятел

Други статии

{{::article.Title}}
{{::article.Title}}

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]