Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

Добре дошли на Коледния щанд на AVON в The Mall София

Каним те да се присъединиш към нас от 6-ти до 20-ти декември в The Mall София и да споделим подготовката за празниците в специалния ни Коледен щанд.

Награди се с най-ценния подарък от Avon - свободно време за най-скъпите ти хора. Ела и се потопи в празничния ни свят!

Каним те да се присъединиш към нас от 6-ти до 20-ти декември в The Mall София и да споделим еуфорията и подготовката за празниците в специалния ни Коледен щанд. Приготвили сме уютна атмосфера и приятни награди и изненади!

 

Може да участваш в двете ни специални томболи с вълшебни подаръчни комплекти, таблети и 6-месечни абонаменти за Glamour.

Чака те и безплатен грим в Avon &Glamour Beauty Hour всеки делничен ден от 17 часа, а през уикенда от 12 часа!

Изпрати покана на приятелите си във Facebook и елате заедно да отпразнуваме най-красивото време от годината!

 

А ето и официалните правила за томболата:

ЧАСТ 1. ОРГАНИЗАТОР НА ТОМБОЛАТА

1.1. Томболата „Коледен магазин на Avon” е организирана от „Ейвън Козметикс България” ЕООД, със седалище гр. София, бул. България 69 ет.9 с ЕИК 121902485, представляванf от Елизабет Коробченко, за краткост по-долу наречено “Организатор” или „Ейвън”.

 

ЧАСТ 2. ПЕРИОД НА УЧАСТИЕ

2.1. Периодът на участие в Томболата е от 12.00 часа на 07.12.2015 година до 20.00 часа на 22.12.2015 година.

 

ЧАСТ 3. ПРАВО НА УЧАСТИЕ

3.1. Участник в Томболата може да бъде всяко дееспособно физическо лице с местоживеене на територията на Република България, което в периода на участие изпълни условията за участие, описани по-долу.

 

3.2. В Томболата нямат право да участват:

 

3.2.1. лица, ненавършили 14 (четиринадесет) години; непълнолетните и лицата, поставени под ограничено запрещение, могат да участват само със съгласие на родител или попечител, включително за получаване на награда;

 

3.2.2. служители на Организатора, както и членове на техните семейства (съпруг/а, родители, брат/сестра, деца).

 

ЧАСТ 4. МЕХАНИЗЪМ ЗА УЧАСТИЕ В ТОМБОЛАТА

 

4.1. Ежедневна томбола с награди

 

На всеки желаещ да участва в ежедневната томбола с награди се предоставя талон, състоящ се от поле, в което участникът да попълни информация за контакт, съгласие за предоставяне на лични данни и отрязък с номер. Всеки един от участниците, пуснал в урната попълнен талон с информация за контакт, има правото да участва в ежедневната томбола с награди. Участникът задържа отрязъка с номера на талона.

 

4.2. Седмична томбола с награди

 

В седмичната томбола с награди може да участва всеки, попълнил талон, състоящ се от поле, в което участникът да попълни информация за контакт, съгласие за предоставяне на лични данни и отрязък с номер. Всеки един от участниците, пуснал в урната попълнен талон с информация за контакт, има правото да участва в седмичната томбола с награди. Участникът задържа отрязъка с номера на талона.

 

 

4.3. Томболи с големи награди

 

Всеки направил online поръчка на коледен комплект на стойност минимум 3,50 лв. (три лева и петдесет стотинки) при промоутърите на място в The Mall в периода на кампанията „Коледен магазин на Avon” има право да участва в томболите за големи награди.

 

ЧАСТ 5. ОПИСАНИЕ НА НАГРАДИТЕ

 

5.1. Наградите в ежедневната томболата са 10 бр. продукти на Avon.

5.2. Наградите в седмичната томбола са 2 бр. 6-месечени абонамента за сп. Glamour.

5.3. Наградите  в томболите с големи награди са:

  • Таблет LG - 2 бр.

 

ЧАСТ 6. ТЕГЛЕНЕ НА НАГРАДИТЕ

6.1. Тегленето на наградите в ежедневната томбола ще се извършва всеки ден в 21.00 ч. чрез жребий, като от талоните, пуснати в урната на съответния ден, на случаен принцип ще бъдат избрани десет печеливши Участници и пет резерви, участвали в ежедневната томбола при условията на чл. 4.1. За резултатите от жребия се съставя протокол.

 

6.2. Тегленето на наградите в седмичната томбола ще се извърши на 14.12.2015 година и на 21.12.2015 чрез жребий, като от талоните, пуснати в урната през предходната седмица, на случаен принцип ще бъдат избрани при всяко теглене по един печеливш участник и пет резерви, участвали в седмичната томбола при условията на чл. 4.1. За резултатите от жребия се съставя протокол.

 

6.3. Тегленето на големите награди ще се извърши на 14.12.2015 година и на 21.12.2015 година чрез жребий между уникалните номера на участниците, направили поръчка на коледен комплект при условията на чл. 4.2. За резултатите от жребия се съставя протокол.

 

6.4. Всеки Участник, който отговаря на условията, описани в настоящите Официални правила, има право да участва в томболите.

 

6.5. Награда от Томболата не може да бъде заменяна с друга и няма паричен еквивалент.

 

6.6. Всеки от резервните печеливши Участници по тази точка може да замести титулярните печеливши Участници, при условие, че същите не могат да бъдат открити и/или да получат наградата в съответствие с изискванията на тези правила.

 

ЧАСТ 7. УВЕДОМЯВАНЕ, ВАЛИДИРАНЕ И ПОЛУЧАВАНЕ НА НАГРАДИТЕ

7.1. Имената на печелившите Участници ще бъдат обявени на Facebook страницата на Организатора до 2 работни дни след датата на теглене на наградите.

 

7.2. В срок до 5 работни дни след обявяване на печелившите Участници Организаторът се свързва с тях на предоставения телефонен номер и/или имейл адрес.

 

7.3. В случай, че някой от печелившите Участници не може да бъде открит на предоставения от него телефонен номер и/или имейл адрес или не може да получи награда в срок и/или не е изпълнил условията на настоящите правила, правото да получи наградата преминава върху първия (а впоследствие евентуално – върху следващ), изтеглен в томболата резервен печеливш Участник. За резервните печеливши Участници важат същите условия и срокове за получаване на наградите.

 

7.4. Наградата се получава по куриер за сметка на Организатора на посочения от печелившия Участник, съответно на посочения от резервен печеливш Участник, точен адрес за доставка. Печелившият Участник/резервният печеливш Участник следва да осигури и уговори удобен ден и час за доставка на наградата. Във всички случаи доставката следва да бъде направена от 09:00 до 17:00 часа в рамките на 15 работни дни, считано от уговарянето на удобен ден и час за доставка между куриерската фирма и печелившия Участник, само на територията на Република България.

 

7.5. При получаване на награда печелившият Участник следва да представи лична карта/друг документ за самоличност, за да удостовери, че той е спечелилият Участник. В случаите по т. 3.2.1 от настоящите Официални правила, получаването на наградата се удостоверява с предаване на пратката от куриера на печелившия Участник в присъствието на родител/попечител на печелившия Участник и подписване на товарителницата от спечелилия Участник и/или родител/попечител. Родителят/попечителят се идентифицира с лична карта и документ, удостоверяващ родствената връзка с печелившия Участник/попечителството. С факта на получаване на наградата представителят на печелившия Участник – родител/попечител се съгласява, че предоставя на Организатора доброволно необходимите за участие в Томболата и получаване на наградата лични данни (три имена, телефон, имейл адрес), както и съгласието си тези данни да се съхраняват и обработват от Организатора и негови подизпълнители за целите на Томболата.

 

7.6. Ако печелившият Участник е предоставил неточен или некоректен адрес за доставка или не бъде открит на съответния адрес, куриерът оставя на входната врата съобщение, че е направил посещение (при невъзможност да влезе във входа, съобщението се залепя на входната врата на сградата), след което се свързва с печелившия Участник еднократно на посочения от него телефонен номер за уговаряне получаването на наградата. Ако печелившият Участник не бъде открит на посочения от него адрес и при повторното посещение на куриера, наградата остава в съответния офис на куриерската фирма до две седмици, след което се връща на Организатора. Организаторът не носи отговорност за недоставяне на награда в горните случаи.

 

ЧАСТ 8. ПРАВА И ОТГОВОРНОСТ

8.1. Организаторът не носи отговорност за недоставени или забавени награди, когато това се дължи на следните обстоятелства: а) наградата не може да бъде получена, предоставена или реализирана поради невъзможност печеливш Участник и/или негов представител да се идентифицира и/или да получи наградата или част от нея в определените срокове или поради други технически и/или юридически пречки, свързани с конкретния печеливш Участник и/или негов представител/пълномощник; и б) при невъзможност наградата да бъде предоставена поради форсмажорни обстоятелства, нормативни или законови ограничения или каквито и да е други обстоятелства.

 

8.2. Организаторът не носи отговорност в случаи на невъзможност за участие в Томболата поради настъпване на обстоятелства извън неговия контрол – случаи на непреодолима сила, случайни събития, проблеми в глобалната мрежа на интернет, предоставяните от трети лица услуги извън контрола на Организатора.

 

8.3. Организаторът не носи отговорност за каквито и да са смущения или технически проблеми, осуетяващи участието в Томболата, вследствие на неправилното експлоатиране на оборудването на Участник.

 

8.4. Организаторът има неотменимо право да прекрати Томболите по всяко време, обявявайки това на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria в случай, че установи злоупотреби, нарушаване на правилата или ако настъпят други, налагащи прекратяване обстоятелства. В тези случаи Организаторът не дължи каквито и да са компенсации на претърпени от Участниците преки и/или непреки имуществени и/или неимуществени вреди или пропуснати ползи в резултат на прекратяване на Томболите.

 

8.5. Организаторът си запазва правото да изтрие служебно и без предупреждение и да не допусне за спечелване на награди Участници, които не отговарят на описаните в настоящите правила условия за участие.

 

8.6. Организаторът се задължава да изтрие служебно вече регистрирал се в Томболите Участник, в случай, че Участникът е изразил писмено това свое желание.

 

ЧАСТ 9. ЗАМЕНЯНЕ И ПРЕОТСТЪПВАНЕ НА НАГРАДИ

9.1. Всички награди са лични и не могат да бъдат преотстъпвани на трети лица, преди получаването им.

 

ЧАСТ 10. ЗАЩИТА НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ

10.1. Томболите се провеждат при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни. Организаторът, в качеството си на администратор на лични данни поема задължението, съгласно разпоредбите на Закона за защита на личните данни да събира, съхранява и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Томболите единствено за следните цели: провеждане на Томболите, включително - определяне на печелившите Участници и предоставяне на наградите. Организаторът декларира и гарантира, че личните данни на лицата няма да бъдат обработвани за други цели, извън посочените в настоящите Правила.

 

10.2. С участието си в Томболите Участниците дават изричното си съгласие:

 

  • личните им данни да бъдат обработвани и администрирани от Организатора за целите и във връзка с провеждане на Томболата;

 

  • имената на печелившите Участници да бъдат използвани от Организатора в последваща комуникация към , без заплащане на възнаграждение.

 

10.3. Всеки Участник има право на достъп и поправка на своите лични данни съгласно Закона за защита на личните данни. Всеки Участник има право писмено да поиска от администратора на лични данни да заличи, коригира или блокира лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона.

 

ЧАСТ 11. ДРУГИ

11.1. Участниците в Томболите са длъжни да спазват условията и разпоредбите на настоящите Официални правила на Томболите. Официалните правила са публикувани на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria. Организаторът си запазва правото по всяко време да променя или допълва Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на сайта на Организатора www.avon.bg и на Фейсбук страницата на Организатора https://www.facebook.com/avonbulgaria. С участието си в Томболите участниците се обвързват с Официалните правила и се съгласяват да спазват условията и сроковете на Томболите.

 

11.2. Спорове между Организатора и Участници се решават чрез постигане на взаимна договореност. При невъзможност за постигане на такава, спорът се решава от ТАС при НЮФ (www.tasnuf.org)

 

 

Сподели с твой приятел

Други статии

{{::article.Title}}
{{::article.Title}}

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]