Бисквитка: Нашият сайт използва бисквитки. Прочети повече за политиката за бисквитките. Пропусни
Затвори
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.
Кампанията е сменена и кошницата е обновена.

ПОЛИТИКА ЗА БИСКВИТКИТЕ - натиснете тук за повече информация

Глобално уведомление за поверителност за клиенти и потребители на уебсайтове

За какво се отнася това Уведомление за поверителност?

ЕЙВЪН КОЗМЕТИКС БЪЛГАРИЯ, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Младост“, бул. „Цариградско шосе“ № 115 Г, ет. 1, офис 1А, ЕИК: 121902485, като част от групата дружества Natura &Co ("Natura &Co", "ние", "нас", "наш"), сме изцяло ангажирани с отговорното събиране, използване и грижа за личните данни на своите клиенти и потребители на уебсайтове. Настоящото Глобално уведомление за поверителност за клиенти и потребители на уебсайтове ("Уведомление за поверителност") Ви предоставя информация за това как Natura &Co събира, използва и споделя лични данни чрез своите уебсайтове, продукти, мобилни приложения или други сайтове, които показват настоящото Уведомление за поверителност.

Ако сте в юрисдикция, която признава концепцията за администратор на данни или сходна концепция, администраторът на данни е дружеството на Natura & Co (включително група дружества), с което имате клиентски взаимоотношения. Ако имате запитвания относно начина, по който се използват Вашите лични данни, можете да се свържете с администратора на данни чрез екипа на длъжностното лице по защита на данните (DPO) ТУК.

.

Ключови дефиниции

Термините с главни букви, които не са дефинирани по друг начин в настоящото Уведомление, имат следните значения:

Лични данни означава всяка информация, свързана с идентифицирано или подлежащо на идентифициране живо физическо лице.

Чувствителни лични данни означава всяка информация, свързана с расов или етнически произход на физическо лице, политически възгледи, религиозни или други убеждения, членство в синдикални  организации, криминални досиета/история или обработване на генетични данни или биометрични данни, данни относно здравословното състояние или данни относно сексуалния живот или сексуалната ориентация на физическото лице.  В зависимост от държавата, в която се намирате, чувствителните лични данни могат да се отнасят и до лична информация, която, след като изтече или се използва незаконно, може да причини вреда на физически лица, включително, но не само, информация за специално определен статус, финансови сметки, проследяване на индивидуалното местоположение, както и лична информация на непълнолетни лица или информация за социално осигуряване,  шофьорска книжка, държавна идентификация и номера на паспорти, точна геолокация, комбинация от имейл адрес, дебитна карта или кредитна карта с код за сигурност или достъп, парола или други идентификационни данни, позволяващи достъп до финансова сметка.

Обработване означава използването на лични данни, включително събиране, записване, организиране, структуриране, адаптиране или промяна, анализ, извличане, консултиране, предоставяне или блокиране на достъп (включително отдалечен достъп), разкриване, разпространение, подреждане, копиране, прехвърляне, съхранение, изтриване, хостинг, комбиниране, унищожаване, премахване или друга употреба или обработка на лични данни.

Администратор на данни означава физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друга структура, която сама или съвместно с други определя целите и средствата за обработването на лични данни. В нашата компания крайният администратор на данни е Natura & Co., нашата холдингова компания.

Трета страна означава всяко физическо или юридическо лице, публичен орган, агенция или друг орган, различен от субекта на данните, администратора на данни, доставчик на продукти или услуги, който самостоятелно или съвместно обработва лични данни от името на администратора на данни и действа по указания на администратора на данни.

Субект на данните означава идентифицирано или подлежащо на идентифициране живо физическо лице, за което се отнасят личните данни.

Групата дружества Natura & Co означава Natura & Co и неговите филиали, и дъщерни дружества, а пълният списък може да бъде намерен тук.

Лични данни, които събираме и обработваме

Ние събираме, съхраняваме и обработваме Вашите лични данни по редица начини, включително когато Вие:

 • Посещавате нашите уебсайтове и брандирани страници и приложения чрез платформи на трети страни;
 • Регистрирате акаунт при нас и/или закупите продукти чрез нашия уебсайт, и/или при консултация на живо;
 • Посещавате някой от нашите магазини или обекти за търговия на дребно , включително ако си създадете акаунт при нас в магазина;
 • Предоставяте данни на нашето Взаимодействие с клиенти (Customer Engagement), нашите франчайзополучатели, в кампании за директен маркетинг, лотарии и състезания;
 • Кореспондирате с нас в който и да е от нашите канали (напр. платформи за съобщения като текстови съобщения, чат на живо, социални мрежи и електронна поща);
 • Изпращате отзив за наши продукти на наши суебсайтове и брандирани страници и приложения.

Следните категории лични данни са последвани от информация за техния(те) източник(ци), цел(и), правно(и) основание(я) и разкриване(ия).

Категории лични данни

Примери за лични данни и техните източници

Цели и правни основания за обработването на лични данни

Основни лични данни

Идентификаторите могат да включват Вашето име, пощенски и имейл адрес, телефонен номер, пол, дата на раждане, държава/държава на пребиваване, позиция, информация за вход, идентификационен номер на Вашия консултант/представител, IP адрес, идентификатор на устройството или подобни други идентификатори, информация за профила за красота.

Можем да получим идентификатори директно от Вас, когато кореспондирате или комуникирате с нас по телефона, електронната поща и онлайн чата, в нашия магазин или по друг начин; регистрирате или създадете акаунт; участвате в конкурс, лотария или онлайн проучване; регистрирате се за нашата програма за награди или друга програма или клуб; регистрирате се за имейл и/или SMS новини и известия; или използвате социални медии, за да взаимодействате с нас или да споделяте нещо от нашите уебсайтове с други хора. Също така може да получим идентификатори от трети страни като платформи за социални мрежи или лица, които купуват стоки или услуги, за да Ви бъдат доставени (като подаръци или подаръчни карти).

 

Можем да използваме тези лични данни, за да предоставяме и подобряваме функциите, продуктите и услугите, които искате; за регистрация, конкурси и промоции; за да комуникираме с Вас с цел предоставяне на информация; за да предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или за нашата група дружества; когато изпълняваме задълженията си по търговските ни отношения с Вас; за да предоставяме клиентска поддръжка, когато комуникирате с нас; за да подобряваме нашите сайтове и приложения, обслужването и поддръжката за нашите клиенти, както и клиентското изживяване;  за да се свързваме с Вас чрез телефон или текстово съобщение с оферти, свързани с Вашите предпочитания; за да Ви позволим да влезете с профил в социална мрежа и да споделяте дейности на страниците си в социалните мрежи, като например Facebook; за да потвърдим самоличността Ви; за да комуникираме с Вас относно Вашия акаунт и дейности на сайтовете; да изпращаме известия за промени за нашите уебсайтове или политики; за обработване на лични данни, необходими за оценка и приемане на клиенти или доставчици; за предоставяне на подходяща реклама; и/или за изследвания.

Когато преглеждате продукт на нашите уебсайтове и/или брандирани страници и приложения, използвани за маркетингови цели, включително повторно отпечатване в брошури / други търговски материали и при получаване на Вашето съгласие, когато е необходимо.

В зависимост от законите, приложими в държавата, в която се намирате, ние ще обработваме такива лични данни въз основа на нашия легитимен интерес (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате), Вашето съгласие, за изпълнение на нашите търговски отношения с Вас, или по друг начин, позволен от приложимия закон.

 

Чувствителни лични данни

 

Ние ограничаваме обстоятелствата, при които събираме и обработваме тези специални категории данни.  

В някои случаи може да сте поискали услуги или продукти, които не включват пряко събирането на специални категории данни, но могат да предполагат или създават предположение за Вашата религия, здраве или други специални категории данни, като кожни проблеми и нежелани събития, които могат да включват информация за вашето здраве и етническа принадлежност.

 

Можем да използваме тези лични данни, за да предоставяме продукти и услуги, които искате; за регистрация, конкурси и промоции; за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти в рамките на групата дружества Natura &Co; за да потвърдите самоличността си като регистриран член; за аналитични и демографски цели; и когато изпълняваме задълженията си по договор с Вас.

Ние обработваме такива чувствителни лични данни въз основа на Вашето съгласие или както е разрешено по друг начин от законите, приложими в зависимост от държавата, в която се намирате.

Тези чувствителни лични данни могат да бъдат споделяни за бизнес цели в рамките на групата дружества Natura & Co и с доставчици на услуги.

Вашите чувствителни лични данни няма да бъдат използвани за допълнителни цели, които са несъвместими с целите, изброени по-горе, освен ако не Ви уведомим за тези допълнителни цели.

Търговски данни

Може да получим информация за продуктите и услугите, към които сте проявили интерес или сте закупили, включително предпочитания за продукти, адрес за фактуриране, адрес за доставка, заедно с подробности за покупката (продукти, цвят, размер, количество, цена), начини на плащане и/или всякакви съобщения, които сме получили относно Вашата поръчка или покупка; име, издател на картата и вид на картата, номер на кредитна или дебитна карта, дата на валидност, CVV код и/или адрес за фактуриране; проверки за измами или известия за Вашите транзакции, откази на платежни карти, предполагаеми престъпления, жалби и/или искове.

Получаваме това директно от Вас, когато купувате стоки и услуги в някое от нашите търговски обекти онлайн или лично, а в някои случаи и от трети страни.

 

Можем да използваме тези лични данни, за да предоставяме и подобряваме функциите, продуктите и услугите, които искате; за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или за нашата група дружества; да извършваме всички управленски дейности, свързани с изпълнението на Ваша поръчка, включително административно управление на договора, доставка на стоки, обработка на плащания, управление на всякакви искове и съдебни спорове и предотвратяване на измами; за да потвърдим, потвърдим, проверим, доставим, инсталираме и проследим поръчката Ви, включително да организираме доставката, да обработим връщанията и възстановяванията и да поддържаме списък на покупките, които правите; за предоставяне на продукти, които сте закупили от нас; за да Ви предоставяме оферти, които могат да представляват интерес за Вас; и/или за предоставяне на подходяща реклама.

Също така може да използваме тези данни, за да защитим Вас, други клиенти и нашия бизнес от престъпни дейности и рискове, както и за да се уверим, че разбираме и можем да изпълним нашите правни задължения към Вас и други, и можем да се защитим.

В зависимост от законите, приложими в държавата, в която се намирате, ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия легитимен интерес (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате), за изпълнението на нашия договор с Вас, за да спазим приложимите правни задължения или по друг начин, позволен от приложимия закон.

 

Интернет или друга подобна мрежова дейност

По принцип можете да посетите уебсайта, без да предоставяте никакви лични данни за себе си. В този случай ние събираме и съхраняваме само данни за достъпа Ви до уебсайта, които автоматично ще бъдат предадени от браузъра Ви към нас, когато влезете в уебсайта.

Получаваме това непряко от Вас (напр. от наблюдение на действията Ви на нашите сайтове) или от трети страни, като доставчици на услуги за анализ на данни. Това може да включва: IP адрес, MAC адрес или друга уникална идентификационна информация ("Идентификатор на устройството") за компютъра, мобилното устройство, технологията или друго устройство (общо "Устройство"), име на домейн, тип и версия на браузъра, история на сърфирането, история на търсенията, информация за Вашето посещение (включително разглеждани, закупени или търсени продукти), подробности за всеки уебсайт, който Ви е насочил към нашия уебсайт,  приложение или реклама; настройка на местоположението и часовата зона, типове и версии на приставките на браузъра, операционна система и платформа, време и грешки в отговорите на страниците, продължителност на посещенията на определени страници, информация за взаимодействие със страницата (като превъртане, кликвания, въведени клавиши и преминаване на мишка); времето, което прекарвате в разглеждане или използване на уебсайта и посетените страници, броя връщания, или други данни за потока от кликвания или използването на сайта и мишката, и методите, използвани за сърфиране извън страницата.

 

Можем да използваме тези данни, за да Ви предоставим персонализирано съдържание, информация и да Ви изпратим брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или нашата група дружества; и/или за предоставяне на подходяща реклама. Също така използваме тези данни, за да дадем възможност за техническа доставка на съдържанието на нашия уебсайт до Вашето устройство; за да подобрим нашите онлайн услуги и опита, който получавате, когато се взаимодействате с нас онлайн; както и за целите на техническата сигурност на нашия уебсайт.

 

В зависимост от законите, приложими в държавата, в която се намирате, ние ще обработваме Вашите лични данни с Ваше съгласие и/или за изпълнение на договора ни с Вас, и/или въз основа на нашите легитимни интереси (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате) за гарантиране на сигурността на уебсайта,  оптимизиране на уебсайта и услугите, които Ви предлагаме, подобряване на маркетинга, анализите или функционалността на сайта, или по друг начин, позволен от приложимия закон.

В някои юрисдикции може да имате възможност да изберете предпочитанията си за бисквитки въз основа на съгласие.

Информация за предпочитанията и изводи, направени от други лични данни

Това включва профил, отразяващ предпочитанията, характеристиките, психологическите тенденции, предразположенията, поведението, нагласите, интелигентността, уменията и способностите на човек. Това също така включва информация, установена за Вас от социалните мрежи, като например снимката на потребителския Ви профил, харесвания, местоположение и предпочитания за продукти.

Ние получаваме тези заключения непряко от Вас (напр. от наблюдение на действията Ви на нашите Сайтове) или от трети страни, като например доставчик на услуги за анализ на данни.

 

Използваме тези данни, за да предоставяме и подобряваме функциите, продуктите и услугите, които искате; за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или за нашата група дружества; за да се свържем с Вас чрез телефон или текстово съобщение с оферти, свързани с Вашите предпочитания; за подобряване на нашите уебсайтове, продукти и услуги, обслужване на клиенти и клиентско пазаруване; за да създадем повторение на сесията, което показва посещението Ви на нашия сайт;  и/или за да Ви предоставяме подходящи реклами или да Ви предоставяме копия от нашия бюлетин и информация за нашите продукти, отваряния на магазини, партньорства и събития в магазина, за да се свържем с Вас по въпроси, свързани с услугите. Можем да използваме Вашите данни, за да съберем обратна връзка от Вас, за да Ви дадем възможност да участвате в клиентски проучвания или фокус групи, за да Ви информираме за продукти и търговски възможности, от които може да се интересувате, за да подобрим опита Ви като клиент чрез изграждане на профил на Вашите предпочитания (включително записи за покупки), така че да Ви предложим персонализирани продукти и оферти; за да Ви дадем възможност да участвате в нашите промоции, конкурси, тегления на награди и специални оферти; за подобряване на съществуващи и разработване на нови продукти и услуги; и за изпълнение на нашите административни и търговски цели и интереси в дейности като тези за целите на сигурността, статистически и маркетингови анализи, поддръжка на системи, управление на гаранциите на продуктите и възстановяване на суми.

В зависимост от законите, приложими в държавата, в която се намирате, ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия легитимен интерес (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате) и, когато това се изисква от закона, въз основа на Вашето съгласие.

 

Комуникационни данни

Можем да събираме комуникационни данни от различни източници, включително списъци с контакти, демографска информация, първоначално събрана от други компании в рамките на групата Natura &Co и лични данни, законно получени от други трети страни, които могат да бъдат комбинирани с друга информация, която събираме за целите, описани в този раздел, включително информация за вашата комуникация с нас (напр. Вашите имейли,  писма, обаждания, публикации и съобщения в нашите социални мрежи). Това може да включва комуникация с мениджъри продажби, регионални мениджъри и/или продавачи на продукти за красота, ако споделят такава комуникация с нас.

Използваме тези данни, за да предоставяме и подобряваме функциите, продуктите и услугите, които искате; за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или за нашата група дружества; и/или за предоставяне на подходяща реклама.

В зависимост от законите, които се прилагат във Вашата държава, ние ще обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия легитимен интерес (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате), за изпълнението на нашия договор с Вас, и когато това се изисква от закона, въз основа на Вашето съгласие.

Други лични данни, които може да сме събрали с Ваше съгласие

Ние получаваме тази информация директно от Вас. Това може да включва:

Информация, която предоставяте чрез обаждане, изпращане на електронна поща, текстови съобщения или чат онлайн с нашия екип и / или персонала на магазин или чрез отговаряне на проучвания или състезания.

 

·       Информация, установена за Вас от социалните медии, като например снимката на потребителския Ви профил, харесвания, общи данни за географското местоположение при използване на някое от нашите мобилни приложения.

·       Друга информация, която сме събрали от Вас с Ваше съгласие.

 

Използваме тези данни, за да предоставяме и подобряваме функциите, продуктите и услугите, които искате; за да Ви предоставяме персонализирано съдържание, информация и да Ви изпращаме брошури, купони, мостри, оферти и друга информация за нашите продукти или групата дружества Natura &Co; когато изпълняваме задълженията си по договор с Вас; и/или за обработване на лични данни, необходими за оценка и приемане на клиенти, и за да Ви помогнем да намерите най-близкия до Вас магазин.

В зависимост от законите, които се прилагат във Вашата държава, ние обработваме Вашите лични данни въз основа на нашия легитимен интерес (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате), за изпълнението на нашия договор с Вас, когато това се изисква от закона, въз основа на Вашето съгласие.

 

За сайтовете на трети страни

Възможно е да имате достъп до нашия уебсайт от сайт на трета страна или обратно.  Използването на уебсайтове на трети страни се урежда от политиката за поверителност на този сайт.  Може да се прилагат различни условия и политики за поверителност. Те могат да изпращат свои собствени бисквитки или файлове за проследяване на Вашето устройство и могат да събират Вашите лични данни за свои собствени цели.  Тази информация не е предмет на настоящото Уведомление за поверителност.

Колко дълго съхраняваме Вашите лични данни

Ние съхраняваме Вашите лични данни, обработвани за целите, посочени в настоящото Уведомление за срока на нашите търговски отношения с Вас. След като нашите търговски отношения с Вас приключат и данните Ви вече не са необходими за тези цели, ние ще изтрием Вашите данни, освен ако данните Ви не са необходими за други цели, посочени в настоящото Уведомление за поверителност, и/или са необходими за изпълнение на приложимите законови или регулаторни задължения. Също така можем да съхраняваме Вашите данни за разглеждане на всякакви оплаквания относно нашите продукти и услуги.  Нашите периоди на съхранение се определят съгласно законовите изисквания на държавата, в която се намирате.

Как споделяме и разкриваме Вашите лични данни

Като глобална компания можем да разкрием Вашите лични данни на: 

 • Групата дружества Natura &Co;
 • Клиенти, Лидерите по продажбите (Sales Leaders) и/или франчайзополучатели на Natura &Co, ако сте заявили желание да закупите продукти по този начин;
 • Трети страни, които предоставят стоки или услуги, за да ни помогнат да осъществяваме дейността си и да подобряваме услугите си;
 • Външни одитори и/или правни съветници;
 • Други страни, на които сме упълномощени или задължени по закон да разкриваме информация;
 • Правоприлагащите органи и други държавни органи. За тази цел органът изисква подходяща съдебна заповед или гаранция, за които трябва да докаже, че е необходимо разкриването на исканата или прихваната информация. Ние си запазваме правото да оспорим тези искания.

Можем да споделяме или прехвърляме Вашите лични данни в хода на всеки пряк или непряк процес на реорганизация, включително, но не само, сливания, придобивания, продажби, фалити и продажби на всички или част от нашите активи. Вашите лични данни могат да бъдат споделяни след приключването на такава транзакция и/или по време на оценяването в очакване на прехвърлянето (при спазване на изисквания за поверителност). Ако бъдат прехвърлени, Вашите лични данни ще останат предмет на настоящото Уведомление за поверителност или на политика, която най-малкото ще защитава неприкосновеността на  личния Ви живот в същата степен като това Уведомление за поверителност, освен ако не дадете съгласието си за друго.

Международни предавания на данни: Можем да предаваме Вашите лични данни на наши свързани лица и дъщерни дружества или на други трети страни в съответствие с приложимото местно законодателство, в зависимост от държавата, в която се намирате. Също така можем да предаваме Вашите лични данни от Вашата държава или юрисдикция в други държави или юрисдикции в съответствие със законовите изисквания.

 • За международни предавания на данни, предмет на законодателството на ЕИП, Обединеното кралство и Швейцария: използваме предимно стандартни договорни клаузи на Европейката Комисията.
 • За предавания между други юрисдикции можем да разчитаме на други правни механизми за международни предавания, както е необходимо съгласно съответното законодателство.
 • Също така сме сключили и сме изпълнили Вътрешногрупово споразумение, за да гарантираме, че се извършват безопасни и законни предавания на лични данни между субекти в рамките на групата дружества Natura Group, както и между различни държави по света, когато такива прехвърляния са необходими в хода на дейността.

Извършваме оценки на въздействието на предаванията, за да прилагаме допълнителни мерки, така че да гарантираме, че Вашите лични данни се обработват съгласно стандартите, които са приложими на Вашата територия.

Вашите чувствителни лични данни няма да бъдат използвани за допълнителни цели, които са несъвместими с целите, изброени по-горе, освен ако не Ви уведомим за тези допълнителни цели.

Ние не продаваме Вашите лични данни или Вашите чувствителни лични данни, нито ги споделяме с трети страни за поведенческа реклама в кръстосан контекст.

Как защитаваме Вашите лични данни

Прилагаме цялостни технически, физически и организационни мерки, за да гарантираме ниво на сигурност, съответстващо на риска за личните данни, които обработваме, и за да гарантираме спазването на приложимите законови изисквания. Тези мерки са насочени към запазване на постоянната цялост и поверителност на личните данни. Ние непрекъснато оценяваме и подобряваме тези мерки.

Как подхождаме към поверителността на децата

Нашите уебсайтове са проектирани и предназначени за възрастни. Ние разбираме важността на предприемането на допълнителни предпазни мерки за защита на неприкосновеността на личния живот и безопасността на децата, които използват продуктите и услугите на Natura & Co.

Когато някой от нашите уебсайтове може да е предназначен за по-млада аудитория, в зависимост от държавата, в която се намира нашата аудитория, ние получаваме съгласие от родител или настойник в съответствие с приложимото местно законодателство. Ако научите, че дете, в нарушение на настоящото Уведомление за поверителност, се е регистрирало за бюлетини по имейл или по друг начин е предоставило личните си данни, моля, съобщете ни за това, като използвате информацията за контакт, предоставена в долната част на настоящото Уведомление за поверителност. Ако узнаем, че непълнолетен ползвател е предоставил лични данни без разрешение от родител, ние ще прекратим този акаунт и ще изтрием всички лични данни, предоставени от този потребител, доколкото е изпълнимо и възможно най-скоро.

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да използваме Вашите лични данни, за да извършваме проверка на възрастта и да прилагаме такива ограничения за възрастта.

Вашите права във връзка с обработването на личните Ви данни

В зависимост от държавата, в която се намирате, може да имате някои или всички от следните права:

 • Да получите информация за обработваните лични данни, свързани с Вас, и да получите копие от тези данни (право на достъп);
 • Да получите коригиране на неточни лични данни и, като се имат предвид целите на обработването, допълване на непълни лични данни (право на коригиране) (моля, уведомете ни дали и до каква степен съхраняваните от нас данни са се променили, за да можем да коригираме или актуализираме съответните данни);
 • Ако са налице легитимни причини, да поискате изтриване на личните данни (право на изтриване);
 • Да поискате ограничаване на обработването на личните данни, ако са изпълнени законовите изисквания (право на ограничаване на обработването);
 • Да оттеглите съгласието си по всяко време, ако обработването на данните се основава на съгласие, при условие че това оттегляне не засяга законосъобразността на предишното обработване на Вашите данни (оттегляне на съгласие);
 • Да получите предоставените от Вас лични данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат и да прехвърлите тези лични данни на друг администратор или, ако е технически осъществимо, ние да осъществим прехвърлянето им (право на преносимост на данните); и
 • Да не бъдете обект на решение, основаващо се единствено на автоматизирано обработване, което поражда правни последици за Вас или значително Ви засяга по подобен начин, ако не са спазени законовите изисквания (да не бъдете обект на автоматизирано обработване).
 • Да възразите, когато приложимото законодателство предвижда, срещу обработването на Вашите данни (право на възражение):
  • които се обработват за целите на нашите легитимни интереси (доколкото е приложимо и в зависимост от държавата, в която се намирате), освен ако тези интереси имат преимущество пред индивидуалните Ви права; и/или
  • за целите на директния маркетинг, без специална причина

 

В зависимост от държавата, в която се намирате, нашите дигитални маркетингови съобщения може да предоставят механизми за отписване или отказване, които Ви позволяват да променяте предпочитанията си за комуникация. Моля, имайте предвид, че ако се откажете от маркетинговите съобщения, все още можем да се свържем с Вас с непромоционални съобщения, като например такива за текущи търговски отношения или административни съобщения (например актуализации на онлайн поръчки).

За да упражните правата си, включително оттеглянето на съгласието си, моля, свържете се с нас ТУК. Можете също така да определите упълномощен представител, който да подаде искане от Ваше име. За да защитим Вашите данни от неоторизиран достъп или промяна от трети страни, всички искания относно Вашата лична информация ще бъдат предмет на проверка на самоличността на искащото лице.  Ние се стремим да отговорим на проверимо искане в рамките на изискваните срокове.

Субект на данни, който смята, че не спазваме настоящото Уведомление или приложимите закони за защита на данните по отношение на неговите лични данни, може да се свърже с нас, за да подаде жалба; за да подава искания за упражняване на права; или за да адресира всеки друг въпрос, възникнал във връзка с настоящото Уведомление. Жалби от всяко лице могат да бъдат отнесени и до екипа на DPO по имейл global.privacy@avon.com.

Без да се засягат други средства за правна защита, имате право да подадете жалба до надзорен орган по всяко време.

Shine the Light Disclosure

Законодателството на Калифорния позволява на жителите на Калифорния да поискат определена информация относно разкриването на лични данни от наша страна на трети страни за техни цели на директния маркетинг. За да направите такова искане, моля, поставете "Shine the Light" в частта "Request Details" на Вашето искане във формуляра горе или в полето за тема, ако искането е подадено по електронна поща. Имайте предвид, че има ограничения за броя пъти, които можете да упражнявате някои от тези права. Можете да определите упълномощен представител, който да подаде искане от Ваше име. Представителят трябва да представи доказателство за упълномощаването от Вас. Можем да откажем искане от представител, който не представи доказателство, че е упълномощен от Вас да действа от Ваше име. Може да се наложи да верифицираме искането Ви, преди да го изпълним. Например, може да Ви помолим да потвърдите данните, които вече имаме за Вас. Ще използваме само лични данни, предоставени в искането, за да проверим самоличността или пълномощията на заявителя.

Данни за геолокация

Ако предварително сте се съгласили да споделяте точна информация за геолокация с нашите цифрови услуги, можете да изберете да спрете събирането на тази информация по всяко време, като промените предпочитанията на браузъра или настройките на мобилното си устройство.

Push известия/сигнали

 Ако сте разрешили на някое от нашите мобилни приложения да Ви изпраща насочени (push) известия или сигнали, можете да деактивирате тези съобщения по всяко време в настройките за известия на мобилното си устройство.

Промени, които правим

Можем да актуализираме настоящото Уведомление периодично и ще ревизираме датата в долната част на настоящото Уведомление, за да отразим датата, на която е настъпила актуализация. Ако направим съществени промени в начина, по който събираме, използваме и / или споделяме личната информация, която сте предоставили, ще се постараем да Ви уведомим, преди тези промени да влязат в сила, като например чрез публикуване на видимо известие на уебсайта на нашата компания.

Продължаването на използването на уебсайта представлява приемане на новата Декларация за поверителност. Препоръчваме Ви периодично да преглеждате тази страница за най-новата информация относно нашите практики за поверителност. Когато това се изисква от приложимото законодателство в зависимост от държавата, в която се намирате, може да поискаме Вашето предварително съгласие за всички съществени промени, които правим в това Уведомление за поверителност.

В случай на разлика в тълкуването или значението между английската версия и всеки друг превод на това Уведомление за поверителност, английската версия има предимство. Моля, вижте английската версия на това Уведомление за поверителност тук: https://avon.uk.com/pages/privacy-policy.

Дата на влизане в сила: 25.09.2023

 

 

{{UI.LoadingMessage}}
[View|Representative_Attach_Not_Available]